Tổng số thuê bao điện thoại di động phát triển mới trong 7 tháng đầu năm 2010 trong nước ước đạt 28,9 triệu thuê bao, nâng tổng số thuê bao di động tại Việt Nam lên tới con số 140,3 triệu.

di-dong.jpg

Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, tổng số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 7 tháng đầu năm 2010 trong nước đạt 29,6 triệu thuê bao, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó bao gồm 729,3 nghìn thuê bao cố định (giảm 70,3%) và 28,9 triệu thuê bao di động (tăng 20,1%).

Cùng đó, số thuê bao điện thoại cả nước đến cuối tháng 7/2010 ước tính đạt 157,8 triệu thuê bao, trong đó bao gồm 17,5 triệu thuê bao cố định và 140,3 triệu thuê bao di động. Trong đó, riêng thuê bao điện thoại của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đến cuối tháng 7/2010 đạt 82,8 triệu thuê bao, tăng 40,7% so với cùng thời điểm năm 2009, trong đó bao gồm 11,6 triệu thuê bao cố định và 71,2 triệu thuê bao di động.

Số thuê bao Internet băng rộng trên cả nước tính đến hết tháng 7/2010 ước tính đạt 3,4 triệu thuê bao, tăng 31,6% so với cùng thời điểm năm 2009, trong đó VNPT đạt 2,4 triệu thuê bao. Số người sử dụng Internet tại thời điểm cuối tháng 7/2010 đạt 25,1 triệu người, tăng 16,2% so với cùng thời điểm năm 2009.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, doanh thu thuần bưu chính, viễn thông qua 7 tháng ước tính đạt 68,3 nghìn tỷ đồng, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng VNPT đạt 45,3 nghìn tỷ đồng.

Theo ICTnews

Share

About Author

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>