MobiFone sẽ  cho phép Khách hàng  của mình được chuyển toàn bộ ngày sử dụng, tài khoản gốc và tài khoản thưởng khi đăng ký lại thông tin đối với thuê bao đăng ký trên 3 Sim/mạng và được tặng 30.000 đồng/khách hàng

Từ 15/11/2009 – 31/12/2009, MobiFone thực hiện chương trình “Cảm ơn khách hàng đăng ký lại thông tin thuê bao trả trước” trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng nào sở hữu trên 3 số thuê bao trả trước khi thực hiện đăng ký lại thông tin sẽ được tặng vào tài khoản thưởng số tiền là 30.000đ và được chuyển toàn bộ số tiền còn lại trong tài khỏan của các thuê bao vượt quá số lượng quy định khác sang một trong 3 thuê bao của mình.

Số tiền trong tài khoản chính của khách hàng sẽ được chuyển vào tài khoản chính, số tiền của tài khoản thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản thưởng. Tổng số ngày sử dụng còn lại của các thuê bao vượt quá số lượng cho phép sẽ được cộng vào ngày sử dụng của số thuê bao hợp lệ đã chọn để nhận tiền (không cộng dồn ngày chờ nhận cuộc gọi). Trường hợp khách hàng chuyển tiền từ thuê baoMobi4U sang các hình thức thuê bao trả trước có ngày sử dụng khác, sẽ được cộng thêm 30 ngày sử dụng.

Hình thức chuyển tiền và ngày sử dụng chỉ được MobiFone chỉ cho phép đối với các thuê bao đã được đăng ký thông tin trước ngày 10/8/2009, đang hoạt động (không bị khóa 2 chiều) và có số dư trong tài khoản (chính hoặc thưởng) tại thời điểm chuyển tiền.

Tại các cửa hàng của MobiFone, khách hàng thực hiện đăng ký 3 số thuê bao giữ lại trước sau đó làm thủ tục chuyển tiền, ngày sử dụng từ các thuê bao vượt quá số lượng cho phép sang 1 trong 3 số thuê bao mà khách hàng đã đăng ký giữ lại. Số tiền sau khi thực hiện chuyển sang thuê bao mới không được chuyển lại cho các thuê bao khác. Khách hàng sau khi nhận quà tặng từ chương trình khi muốn thay đổi các thông tin đăng ký phải liên hệ trực tiếp các cửa hàng/đại lý chuyên của MobiFone để thay đổi, không đăng ký lại thông tin bằng các hình thức khác.

Hiện nay số lượng thuê bao trả trước cần đăng ký lại thông tin của MobiFone chỉ còn chưa đầy 10%.

Theo ICT news

Share

About Author

Chuyên viên VP UBND huyện. Sắp thất nghiệp..!

(0) Readers Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>