Hướng dẫn cài đặt phần mềm cho Blackberry

Có 3 cách cài đặt phần mềm trên Blackberry :


1.    Cài đặt phần mềm thông qua BDM ( Blackberry Desktop Manger)
2.    Cài đặt phần mềm trực tiếp từ trên mạng ( OTA )
3.    Cài đặt phần mềm trên thẻ nhớ

I.    Cài đặt phần mềm thông qua BDM

Yêu cầu :

Máy tính, Phần mềm BDM , cable kết nối, các phần mềm cần cài cho Blackberry

Các bước tiến hành :


–    Khởi động BDM, Chương trình có giao diện như dưới đây

1.jpg picture by phanmemblackberry

–    Chọn Application loader để cài đặt phần mềm  Chọn next để tiếp tục

2.jpg picture by phanmemblackberry


–    Chọn Add để chọn phần mềm cần cài thêm cho BlackBerry

4.jpg picture by phanmemblackberry


–    Chọn Finish để tiến hành cài đặt

5.jpg picture by phanmemblackberry

II.    Cài đặt phần mềm trên thẻ nhớ

Yêu cầu :

Bộ phần mềm cài đặt trực tiếp trên thẻ nhớ ( jad Ver) Có thể download tại

Các bước tiến hành :

Bật BDM, chọn Media Manager

1.jpg picture by phanmemblackberry

Chọn chương trình cài đặt rồi ấn nút mũi tên chuyển sang

6.jpg picture by phanmemblackberry

Bật máy Blackberry, chọn Media . Ấn nút nenu chọn Expore, Tìm thư mục chứa phần mềm , Mở file jad để chọn Download để cài đặt

9.jpg picture by phanmemblackberry 10.jpg picture by phanmemblackberry

8.jpg picture by phanmemblackberry

III.    Cài đặt phần mềm trực tiếp trên mạng (OTA)

Để sử dụng chức năng này bạn cần kích hoạt Browser để sử dụng. Chi tiết xem thêm trong bài hướng dẫn “ Kích hoạt Browser”

Vào Browser rồi gõ link OTA vào để download. Xem ví dụ minh họa ở dưới

OTA4.jpg picture by phanmemblackberry OTA5.jpg picture by phanmemblackberry

OTA6.jpg picture by phanmemblackberry OTA7.jpg picture by phanmemblackberry

OTA8.jpg picture by phanmemblackberry OTA9.jpg picture by phanmemblackberryShare

About Author

(2) Readers Comments

  1. A oi lam the nao de bb cua minh co phan OTA

  2. ko vao duoc trinh duyet browser thi lam the nao cac ban oi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>