I. Backup :

1. Kết nối PC với máy tính qua BDM, chọn Switch Device Wizard

restore.jpg picture by phanmemblackberry

2. Lựa chọn “Switch Blackberry Devices”

restore2.jpg picture by phanmemblackberry

3. Next, chọn USB, mã pin của bạn. Next tiếp, nếu cần phải nhập Pass thì bạn nhập vào.

restore3.jpg picture by phanmemblackberry

4. Check vào hộp kiểm “Third Party Applications” (2 cái “User Data and Settings” và “Include Messages” thì bỏ qua nhé vì mình chỉ làm việc với các App thôi

restore4.jpg picture by phanmemblackberry


5. Khi máy thực hiện Back up xong, nhớ ĐỪNG Click vào “Next” hay “Cancel” vội! và cũng đừng tắt chương trình đi, cứ để đấy và làm tiếp bước 6

restore5.jpg picture by phanmemblackberry

6. Chạy Windows Explorer, trên thanh Address, gõ vào %temp% (đây là cách đi tắt vào thư mục temp ) tiếp đến thư mục có tên giống mã pin của bạn, copy nó sang chỗ khác để lưu lại.

restore6.jpg picture by phanmemblackberry

7. Copy cái thư mục có tên như mã pin ấy xong chưa? xong rồi thì quay lại cửa sổ chương trình và chọn “Cancel” Vậy là xong

II./ Restore :

1.Chạy BDM, Application Loader

2. Làm như vẫn làm khi muốn cài app: Click vào “Add”, rồi Browse đến thư mục bạn đã lưu ở trên, đúp chuột vào file xxxxxxxx.alx (xxxxxxxx = mã pin)
3. Thế là đã chọn cài hết lại các app của máy rồi
4. Thực hiện nốt mấy cái click chuột để máy cài lại app nhé.

Share

About Author

(4) Readers Comments

  1. Cách này có thể back up được file RMS (hay rsm) database ( cái này là của từ điển ) k nhỉ? E hỏi vậy vì nếu mà tự nhiên thử thì chờ, nó lại như back up bt thì chết! Cảm ơn bác!

  2. hay qua bac oy 😀 (thanks)x10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>